Arş. Gör. Dr. FETHİYE TİLBE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. FETHİYE TİLBE

T: (0282) 250 2813

M ftilbe@nku.edu.tr

W ftilbe.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:Çalışma Ekonomisi
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR.
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Düzensiz göçmenlerin göçmen dövizi gönderme pratikleri: Londra´daki Türkiye göçmenleri örneği (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Bir yatırım aracı olarak altın ve İstanbul Altın Borsasının finans sektörü bağlamında irdelenmesi (2010)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ
2016-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ
2011-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TİLBE F., Policy Discourses on Irregular Migration in Germany and the United Kingdom, Migration Letters, vol. 12, pp. 347-348, 2015.
Kitap Kritiği EBSCO, Indeks Copernicus, SCOPUS
2. TİLBE A., TİLBE F., REŞAT ENİS AYGEN’İN AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN ADLI ROMANINDA ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: YAZIN TOPLUMBİLİMSEL OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR İNCELEME, Humanitas, vol. 3, pp. 187-216, 2015.
Özgün Makale MLA, EBSCO, ASOS
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Sirkeci İ., TİLBE F., Why people insist on informal channels? Would investing in financial literacy help reducing the use of informal channels?, World Bank PeopleMove Blog, 2016.
Araştırma Notu
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Sirkeci İ., Bilecen T., ÇOŞTU Y., DEDEOĞLU S., Kesici M. R., TİLBE F., Little Turkey in Great Britain, Yayın Yeri: Transnational Press London, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TİLBE F., KAŞKA S., Enformel Göçmen Dövizi Transfer Yönteminin Tercihine İlişkin İtici Etmenler, The Migration Conference 2017 Athens (23.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri
2. TİLBE F., Göçmen Dövizi Transferinde Cinsiyete Dayalı Farklılaşma: İngiltere’deki Türkiye Kökenli Düzensiz Göçmenler Üzerine Fenomonolojik Bir İnceleme, 8. International Conference of Political Economy (28.06.2017-30.06.2017).
Özet bildiri
3. TİLBE F., Çatışma Temelli Ayrılış: Türkiye´den İngiltere´ye Düzensiz Göçün Nedenleri, Turkish Migration Conference 2016 (12.07.2016-15.07.2016).
Tam metin bildiri
4. TİLBE A., TİLBE F., Yazın Toplumbilimsel Oluşumsal Yapısalcı Bir Çözümleme: Mahmut Yesari´nin "Çulluk" Adlı Romanında Çalışma İlişkileri, Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu (28.04.2016-30.04.2016).
Tam metin bildiri
5. TİLBE F., KAŞKA S., Sirkeci İ., Review of Irregularıty in Remittances, Turkish Migration Conferences (25.06.2015-27.06.2015).
Özet bildiri
6. Sirkeci İ., TİLBE F., Irregular (Informal) Remittances and Irregular Movements, IMTC EMEA (27.05.2015-).
Sözlü Bildiri
7. TİLBE F., Researching Irregular Remittances among migrants from Turkey in London, RCTS Research Methods and Field Research Seminar (25.03.2015-).
Davetli konuşmacı
8. TİLBE F., Avrupa İstihdam Stratejisinin "Cinsiyet Eşitliği" Hedefi Kapsamında Türkiye´de Kadın İstihdamının AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması, Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (15.09.2011-17.09.2011).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TİLBE F., Göçmen Dövizlerinin Enformel Gönderiminde Çalışma Biçimi-Sosyal Yardım Kördüğümü: Londra’daki Türkiye Göçmenleri Örneği, 18. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
Editörlükler
1. The Migration Conference 2017 Proceedings, Yayın Yeri: Transnational Press London (25.12.2017-).
Uluslararası Kitap
2. The Migration Conference 2017 Programme and Abstracts Book, Yayın Yeri: Transnational Press London.
Uluslararası Kitap
3. Remittances Review, Yayın Yeri: Transnational Press London (15.06.2016-).
Uluslararası Dergi
4. Turkish Migration Conference 2016 Programme and Abstracts Book, Yayın Yeri: Transnational Press London.
Uluslararası Kitap Erişim Linki
5. Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler - 1, Yayın Yeri: Transnational Press London.
Uluslararası Kitap
6. Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler - 2, Yayın Yeri: Transnational Press London.
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO
2. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Migration Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Remittances Review, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Border Crossing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Remittances Review, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Understanding the acculturation patterns and adaptation processes of migrants in Turkey, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 21.10.2015-21.04.2016.
Ödüller
1. Best Reviewer Prices, Harokopio University, Yunanistan, 2017.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Tübitak 2214/A Doktora Sırası Araştırma Bursu, Yer:Londra, 23.07.2014-23.06.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
TMC 2017, Local Organisation Committee Member, Yer:Harokopio University Athens, Greece, 23.08.2017-26.08.2017.
TMC 2017, Session 12A – Economics of Migration - 5 , Yer:Harokopio University Athens, 23.08.2017-26.08.2017.
TMC 2017, Session 12A – Economics of Migration 5 , Yer:Harokopio University Athens, Greece, 23.08.2017-26.08.2017.
TMC 2016, Session 3D-Göç ve Ekonomi-2 Oturum Başkanlığı, Yer:Vienna University, 12.07.2016-15.07.2016.
Turkish Migration Conference 2016, Local Organisation committee Member, Yer:Vienna University, Düzenleyenler:Local Organisation committee Member, 12.07.2016-15.07.2016.
Turkish Migration Conference 2015, Local Organisation Committee Member, Yer:Charles University, Prague, Czech Republic, 25.06.2015-27.06.2015.